top of page
  • Yazarın fotoğrafıPsycup

FLÖRT ŞİDDETİ


Flört şiddeti, partnerlerin birbirine ya da birinin diğerine gösterdiği tehdit, kısıtlama veya baskı içerikli davranışlarla kendini göstermektedir. Flört şiddeti, kişinin diğeri üzerinde egemenlik kurmaya, kontrol sağlamaya ve güç göstermeye çalışmasıdır. Flört şiddeti, bitmiş ya da sürmekte olan ilişkilerde ortaya çıkabilen ve sistematik olarak kendini tekrarlayan bir süreçtir.


Flört şiddetinde döngü aşağıdaki gibidir;


1. Gerilimin oluşması: Şiddet uygulayan kişinin küçük ve önemsiz şeylerden kavga çıkararak gerilimi arttırmasıdır.

2. Patlama: Kişinin öfkesine yenik düşerek kendini kontrol edememesi ve şiddetin herhangi bir türünü uygulamasıdır.

3.Balayı dönemi: Şiddet uygulayan kişi pişmanlığını dile getirir ve değişeceğine ilişkin sözler verir. Durumun normale dönmesi için ilgili ve yapıcı bir tutum sergiler. Yeni bir gerilim aşamasına kadar bu balayı dönemi devam etmektedir.


Flört şiddetinin ortaya çıkmasında; erken yaşta flörte başlama, erken yaşta cinsel aktivitede bulunma, önceki ilişkilerde şiddete uğrama, aile içi şiddete uğrama ve tanık olma, toplumsal cinsiyet rolleri ve ideal aşk inancı yer almaktadır. Flört şiddetini besleyen toplumsal inanışlar da bulunmaktadır. Kıskançlık ve sahiplenmenin sevgi göstergesi olduğu inancı, partneri sürekli kontrol etmenin önemseme göstergesi olduğu inancı, maruz bırakılan kişinin mutlaka bunu hak edecek bir davranışta bulunduğu inancı şiddeti besleyen toplumsal inançlar için örnek verilebilmektedir.


Şiddet gören kişinin ilişkide kalmasının birtakım sebepleri olabilmektedir. Bu sebepler arasında; kişinin yaşadığı durumların şiddet olduğunu fark etmemesi, ilişki yaşıyor olmanın getirdiği öz güven ve kabul, şiddetin bitmesi ve ilişkiyi devam ettirme arzusu, korku ve tehdit, sosyal desteğin olmaması görülebilmektedir.


İlişkide şiddet, belirli amaçlara yönelik seçilmiş bir davranış olarak ele alınmaktadır. Şiddet uygulamak; nefret göstermeye, cezalandırmaya, aşağılamaya, tahakküm kurmaya, kontrol altında tutmaya ve belli konularda kazanç sağlamaya hizmet edebilmektedir. Flört şiddeti, fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet olarak başlıklar altında açıklanmaktadır.


FLÖRT ŞİDDETİ TÜRLERİ


Fiziksel Şiddet: Partnerlerden birinin diğerinin bedenine kasıtlı olarak zarar vermesidir.


Cinsel Şiddet: Kişinin, partneri istemediği halde onu öpmesi ve dokunması, partneri alkol veya madde etkisi altındayken ya da bilincin yerinde değilken cinsel birliktelik kurması, partnerine karşı cinsel birliktelik sırasında, öncesinde veya sonrasında küçümseyici ve kaba bir tutum sergilemesi, partnerinin doğum kontrol yöntemlerini kullanılmasına izin vermemesi cinsel şiddet örnekleri arasındadır.


Psikolojik (Duygusal) Şiddet: Partnerlerden birinin diğeri üzerinde korku uyandıracak, kendine olan güvenini ve saygısını zedeleyecek şekilde konuşması ve davranmasıdır. Partnerine isim takmak bağırmak, hakaret veya küfür etmek, başkalarının önünde küçük düşürmek duygusal şiddete örnek olarak verilebilmektedir.


Sosyal Şiddet: Partnerlerden birinin diğerinin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, kontrol etmesi ve sosyal çevresinden soyutlanmasına, yalnızlaşmasına neden olacak şekilde davranmasıdır.


Dijital Şiddet: Partnerlerden birinin, diğerinin teknolojik araçlarını onu kontrol etmek için kullanması, bu araçlar aracılığıyla partnerini tehdit etmesidir. Sevgilinin sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemesi, sosyal medyada kimlerle arkadaş olabileceğine karar vermesi, resim ya da video göndermek için partneri zorlaması dijital şiddet için örnek niteliğindedir.


Israrlı Takip: Ayrılmış olunan ya da halen birlikte olunan partnerin, diğerini sürekli izlemesi ve takip etmesidir. Takip davranışı, partneri üzerinde korku uyandırmayı, gözdağı vermeyi ve güvencesiz hissettirmeyi hedefler. Eski sevgilinin haber vermeden veya davet edilmeden kişinin evine ya da okuluna gelmesi, gittiği yerlerde karşısına çıkması ısrarlı takip davranışı için örnek olarak verilebilmektedir.


Flört şiddetinin bazı psikolojik sonuçları arasında; kaygı, güvensizlik, uyku ve yeme bozuklukları, depresyon, yalnızlık, korku, madde bağımlılığı, umutsuzluk, çaresizlik, aşırı tetikte olma, özgüven yitimi, psikosomatik belirtiler, utanç yer almaktadır. Şiddet içeren ilişkide kendini korumak için sınır koymak, hayır demek, duygularını ifade etmek ve destek almak önerilmektedir.KAYNAKÇA


Fidan, F., ve Yeşil, Y. (2018). Nedenleri ve sonuçları itibariyle flört şiddeti. Balkan ve yakın

doğu sosyal bilimler dergisi, 4(1), 16-24.


Baldan, G. A., ve Nalan, A. K. I. Ş. (2017). Flört şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dergisi, 43(1), 41-44.


Türk, B., Hamzaoğlu, N., ve Yayak, A. (2020). Flört şiddeti üzerine bir inceleme. Türkiye

Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ANKSİYETE

Comments


bottom of page