top of page

Gizlilik Politikası

İş bu sözleşme Psycup.com sitesi ile siteye kayıt yaptıran üye ve uzmanlar arasında elektronik ortamda “Kabul ediyorum” seçeneği işaretlenerek onaylanır. Kişiler, siteye aşağıdaki sözleşmeyi okuyup onayladıktan sonra üyelik hakkını kazanabileceklerdir. Sözleşmede kullanılan tanımlar aşağıdaki şekildedir.


Ziyaretçi: Siteyi üye olmadan kullanan kişiler
Üye: Sözleşmeyi okuyup onayladıktan sonra siteye üye olan kişiler
Uzman: Üye vasıflarında olup yanı sıra site yönetimi tarafından uzman olarak tanınan kişiler,
Bilgi: Sitede paylaşılan her türlü makale, öneri, test, ölçek, envanter
Site: psycup.com

1- Site ağırlıklı olarak psikoloji alanına mensup uzmanlar ve bu alana ilgi duyan üyelerin tavsiye, bilgi, soru, data paylaşımını içermektedir. Herhangi bir hastalığa ya da soruna teşhis koyma ve/veya tedavi etme amacı taşımaz, sitedeki bilgilerle kişilerin kendi tedavi planlarını oluşturmaları ya da mevcut planlarını değiştirmeleri kesinlikle önerilmez. Site, sitede ismi geçen uzmanlarla ya da onların çalıştıkları kurumlarla bağlantısı olmayan, herkese eşit mesafede duran, tarafsız ve objektif bir sosyal ağdır.
2- Sitenin isim hakları, içeriği, tasarımı, site içindeki tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz. Site içinde yer alan makale, tez, test, ölçek, envanter, çalışma ve
incelemelerin her türlü hakları sayfada adı geçen eser sahiplerine aittir. Hakları saklı tutulmuş bu eserler, sahiplerinin yazılı onayı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site üyeleri, sitenin telif hakkı konusunda eser sahiplerinin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.
3- Site, üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten dilediği zaman çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine, dilediği şekilde ayrıcalıklı site olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır.
4- Site, adı geçen, listelenen, adına sayfa açılan uzmanları ve üyeleri dilediği zaman ve dilediği şartlarla, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve tek taraflı inisiyatifi ile sitesinden çıkarma hakkını mahfuz tutar.
5- Site, üyelerinin özel alanlarındaki (sayfaları, blogları) her türlü yazı, resim, bilginin gizliliği konusunda titizlik göstermektedir; üye hesaplarını, üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz. Ancak üyelerin kendi istek ve ya ihmaliyle üyelik bilgilerini paylaşmaları ya da paylaşıma açık ortamda bırakmalarından doğan zararlar konusunda hiç bir sorumluluğu kabul etmez.
6- Site üyeleri siteye gönderdikleri bilgileri diledikleri zaman tek taraflı olarak yayından kaldırabilirler. Siteye eklenen tüm bilgilerin fikri, mali ve diğer her türlü hakları ve/ ve ya yasal sorumlulukları sadece yazarlarına aittir. Site, üyelerce girilen bilgilerden ve bu bilgilerin getirdiği sonuçlardan sorumlu değildir.
7- Siteye ziyaretçiler, üyeler veya uzmanlar tarafından gönderilen mesajlar ve her türlü içeriğin yayını konusunda inisiyatif site yönetimine aittir. Yönetim, dilediği yazıyı yayınlayabilir, dilediği yazıyı yayından kaldırabilir. Yayınlanan yazıların gerek gördüğünde içeriğini, görünümü, site içindeki yerini değiştirebilir, tamamını ya da bir kısmını yayından kaldırılabilir.
8- Üyeler ve uzmanlar arasında veya bu kullanıcıların kendileri arasında ortaya çıkan görüşmelerde veya yapılan yorumlarda hakaret, iftira, aşağılayıcı ve huzur bozucu davranışlar gibi ahlak ve etik ihlallerinin olması durumunda Üye veya Uzmanların siteyi kullanması kısıtlanabilir, tamamen durdurulabilir, askıya alınabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
9- Sitede uzmanlara ait kişisel bilgilerin (özgeçmiş, ünvan, adres, telefon vs.) hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. Site, yayınlanan uzman bilgilerinin doğruluğunu ya da güncelliğini garanti etmez.
10- Sitede uzmanlar site içinde yer alan profillerini güncellerken ve site üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkanları kullanırken, yürürlükteki tüm yasal mevzuata ve bağlı bulundukları mesleğin meslek içi kurallarına, etik kurallara ve site sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler. Uzmanlarca siteye eklenen her türlü bilgiye ait yasal sorumluluk üyelere aittir.
11- Sitedeki her türlü öneri yazısı, üye ve veya uzman görüşlerinden oluşur. Bir ziyaretçinin gerçek kimliğinin, iddia ettiği kişi olup olmadığının, yazdığı görüşlerin samimiyetinin ya da doğruluğunu kontrolü mümkün değildir. Site, içeriğindeki bilgi ve öneriler yoluyla, diğer üyelerin görebileceği hiçbir zarardan mesul tutulamaz.
12- Uzmanlar, site içinde ve dışında üyeler hakkında elde etmiş oldukları bilgilerin güvenliğinden sorumludurlar. Site içinde veya dışında üyelerin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunurlarken bu üyelerin kimliklerinin ifşa olmaması için gerekli önlemi almakla sorumludurlar. Bu konuda yapmış oldukları bir hatadan ve ortaya çıkan durumlardan site sorumlu değildir.
13- Site içinde yer alan öneri, görüş, doküman, çalışma, test, ölçek, envanterler gibi tüm bilgiler site üyelerine yararlı olması amacıyla hazırlanmış olup, site içinde yer alan hiç bir bilginin doğruluğu ve güncelliği mevzusunda hukuki sorumluluk kabul edilmez. Benzer biçimde uzmanlar da yayınlarının doğru, geçerli ve güncel olması konusunda hukuki bir güvence vermezler.
14- Site içinde yapılan test, anket, envanter katılımı üyelerin inisiyatifindedir, dileyen üye katılabilir dileyen katılmaz, site üyeye katılım için öneride bulunabilir ancak herhangi bir zorlamada bulunmaz. Bunlara verilecek cevaplar, üyelerin gizliliğine özen gösterilmesi koşuluyla, site yönetimi tarafından, araştırma, makale gibi dilediği yerde kullanabilir, bu verilerle yayın yapabilir.
15- Site iletişim platformlarına gönderilen yazıların yayın ve lisans hakkı da dahil, her türlü yasal hakkı, gönderim tarihi itibariyle siteye geçer.
16- Site tüm hizmetlerinde önceden bilgi vermeksizin durdurma, değiştirme, ekleme, çıkarma yapma hakkına sahiptir.
17- Site tüm faaliyetlerini ve yararlanma koşullarını önceden bir duyuru yapmadan değiştirme ya da durdurma hakkını saklı tutar.
18- İş bu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar, kesilmeler, Site’nin hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek her türlü sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
19- Genel Hükümler
a) Üye bu sözleşmeyi onaylama yetkisine sahip olduğunu ve bu sözleşmeyi iş amacında ilerleme sağlanması için imzaladığını ve başka bir nedenle veya başka bir tarafın menfaatine imzalamadığını beyan ve tekeffül eder.
b) Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmaması veya kullanılmasında bir gecikme meydana gelmesi, bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat edildiği anlamına gelmez ve bunların bir sefer veya kısmi kullanımı başka sefer veya bir daha kullanılmalarına veya bu sözleşmeden doğan başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasına engel teşkil etmez.

c) Üye, site yönetiminin ön yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak veya yükümlülüğünü satamaz, devredemez, temlik edemez, alt lisanslama yapamaz veya alt yükleniciye veremez. Bu sözleşmenin tüm hükümleri tarafların veya onların külli veya cüz’i haleflerinin yararına uygulanacaktır ve tarafların veya onların külli veya cüz’i halefleri için bağlayıcı olacaktır.
d) Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olduğu yetkili bir mahkeme tarafından ilan edilirse, yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olan bu hüküm, asıl hükme en iyi şekilde tekabül eden ve geçerli ve ifa edilebilir olduğu kabul edilen başka bir hükümle olmak kaydıyla değiştirilmiş kabul edilecektir ve mahkeme ilgili hükmü bu şekilde değiştirebilir. Ne olursa olsun, bu sözleşmenin diğer hükümleri tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
e) Bu sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır. Üye bu sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul eder.
g) İş bu sözleşme 20 maddeden ibaret olup üye tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin farklı dillerde hazırlanmış hallerinde çelişki olduğu iddiası durumunda, Türkçe olarak hazırlanan bu form geçerli kabul edilecektir.
20- Site üyeleri ve uzmanlar site kurallarına uymakla yükümlüdür. Üyeler ve uzmanlar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, talep, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettikleri ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumluluklarını gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt ederler.

bottom of page