top of page

Dr. Öğretim Üyesi

Serap Çakıcı Alparslan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bakırköy Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiyatri alanında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında cinsel terapiler (CETAD), BDT ve psikodinamik psikoterapiler alanında teorik ve süpervizyon eğitimleri almıştır. Ağrı Tabip Odası yönetim kuruluna seçilmiş, aynı dönemde cinsel şiddet, kadına yönelik şiddet ve LGBTİ+ konuları ile ilgilenmeye başlamıştır. Çalıştığı kurumda bu alanlarda psikoeğitimler vermiş, cinsel travmaya yönelik poliklinik hizmetleri sunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Medikososyal Birimi’nde psikiyatrist ve başta Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTOK) olmak üzere üniversitenin çeşitli kurullarında ruh sağlığını koruma ve sürdürme alanlarında danışman ve işyeri hekimi statüsünde görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nde ilgi alanlarına kampüs yaşamında psikiyatrik yaklaşımlar ve önleyicilik, cinsel saldırılarda akut müdahaleler, önleyici yaklaşımlar, adli süreçler ve disiplin süreçleri konuları eklenmiştir.

Serap Çakıcı Alparslan
bottom of page