top of page

Dr. Öğretim Üyesi

Meral Akbıyık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Psikanaliz Derneği çatısı altında, İPA psikanalist adayıdır. Psikanalitik psikoterapi ekolünü takip etmektedir. Genel psikiyatri pratiğini sürdürmekle birlikte alkol ve madde kullanım bozuklukları tedavisi, trans bireylerin psikiyatrik takibi, HIV (+) hastalarla çalışmak konusunda deneyimlidir.
Araştırma alanı ayrımcılık ve damgalanma üzerinedir.

Meral Akbıyık
bottom of page