top of page

Prof. Dr.

Yıldız Dilek Ertürk

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü lisans eğitimini ve ardından Gazi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı'nda Uzman Psikolog olarak çalışmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı'nın kurucu üyesi olarak idari görevini tamamlamış ve bu alanda "Psikolog Doktor" olarak akademik ve klinik çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı En İyi Araştırma Ödülü'nü, 1997 yılında Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi En İyi Araştırma ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve aynı fakültenin Dekan Yardımcılığı idari görevlerinde, öğretim üyeliği akademik kadrosunda bulunmuştur. Halen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında iletişim psikolojisi, kişilerarası iletişim, iletişim araştırmaları bulunmaktadır.

Yıldız Dilek Ertürk
bottom of page