top of page

Dr. Öğr. Üyesi

Serhat Yüksel

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi tamamlamış ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde ihtisasımı tamamlayarak Psikiyatri Uzmanı olmuştur. Bilişsel davranışçı terapiler, Aktarım Odaklı Psikodinamik Psikoterapi ve Üst düzey Kişilik Bozukluklarının tedavisi üzerine çalışmakta, Doğuş Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serhat Yüksel
bottom of page