top of page

Doç. Dr.

Kadir Özdel

2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi ve 2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’dan “Vajinismus’un Bilişsel Davranışçı Tedavisinde Tedavinin Tamamlanmasını Yordayan Olası Etmenler” isimli teziyle uzmanlığını aldı. Bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimini ilk olarak 2006 yılında almaya başlayan Dr. Özdel 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifikalandırılmıştır. Bilişsel davranışçı terapilerle ilgili yayınlanmış bilimsel araştırma makaleleri de bulunan Dr. Özdel halen Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastane’sinde başasistan olarak çalışmakta ve uzmanlık öğrencilerine teorik ve uygulamalı BDT eğitimi vermektedir, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin genel sekreteri ve eğiticisidir.

Kadir Özdel
bottom of page