top of page

Prof. Dr.

Ercan Kocayörük

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. 2013 yılında Doçent unvanı aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde prof. Dr. Olarak görev almaktadır. Araştırma alanı: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik.

Ercan Kocayörük
bottom of page