top of page

Danışma Kurulumuz

Hatice Ceylan Daş

Prof. Dr.

Hatice Ceylan Daş

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü alarak birincilikle bitirmiştir. Aynı üniversitede Uygulamalı Psikoloji Dalında Mezuniyet Sonrası Eğitim . . .

Ercan Kocayörük

Prof. Dr.

Ercan Kocayörük

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde yüksek . . .

Rukiye Erdem İrem Atak

Doç. Dr.

Rukiye Erdem İrem Atak

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümü çift ana dal programı eğitimlerini tamamlamıştır. Klinik Psikoloji yüksek . . .

Meral Akbıyık

Dr. Öğretim Üyesi

Meral Akbıyık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık . . .

Pelin Buruk

Dr. Öğretim Üyesi

Pelin Buruk

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik . . .

Yasir Şafak

Doç. Dr.

Yasir Şafak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamış ve psikiyatri uzmanlığını halen çalışmakta olduğu Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma . . .

Gülin Güneri

Dr. Öğretim Üyesi

Gülin Güneri

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bütünleşik doktora programı kapsamında Illinois School of Professional Psychology Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji . . .

Murat Artıran

Dr. Öğr. Üyesi

Murat Artıran

Eastern Kentucky Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış ardından West Virginia’da Amerikan Public Üniversitesi’nde Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul . . .

Serhat Yüksel

Dr. Öğr. Üyesi

Serhat Yüksel

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi tamamlamış ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde ihtisasımı tamamlayarak Psikiyatri Uzmanı olmuştur.

Zeynep Pınar Cohen

Öğretim Görevlisi

Zeynep Pınar Cohen

Marmara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır.

Yıldız Dilek Ertürk

Prof. Dr.

Yıldız Dilek Ertürk

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü lisans eğitimini ve ardından Gazi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini . . .

Kadir Özdel

Doç. Dr.

Kadir Özdel

2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi ve 2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’dan “Vajinismus’un Bilişsel Davranışçı . . .

Muhammed Ayaz

Doç. Dr.

Muhammed Ayaz

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında . . .

Bahar Köse Karaca

Dr. Öğretim Üyesi

Bahar Köse Karaca

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de Psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Klinik Psikolojik yüksek lisans ve doktora programları eğitimini . . .

Serap Çakıcı Alparslan

Dr. Öğretim Üyesi

Serap Çakıcı Alparslan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bakırköy Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, . . .

Elif Erol

Dr. Öğretim Üyesi

Elif Erol

Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümünde lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. . . .

Gülhan Gökçe  Ceran Yıldırım

Dr. Öğretim Üyesi

Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine Beykent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından Doğuş . . .

Duygu Kuzu Başdoğan

Dr. Öğr. Üyesi

Duygu Kuzu Başdoğan

Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji ve doktora eğitimini klinik sağlık . . .

Pınar Algedik

Öğretim Görevlisi

Pınar Algedik

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimini (2005-2011) tamamladıktan sonra aynı üniversitede tıpta uzmanlık eğitimini (2012-2016) tamamlamıştır.

Selçuk Aslan

Prof. Dr.

Selçuk Aslan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Halen çalışmakta . . .

Cemile Ekin Eremsoy Arda

Doç. Dr.

Cemile Ekin Eremsoy Arda

Boğaziçi Üniversitesi’nde çift anadal programı ile Psikoloji Bölümünde ve Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bütünleşik . . .

Ali Ercan Altınöz

Doç. Dr.

Ali Ercan Altınöz

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlamış ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde ihtisasını tamamlayarak Psikiyatri Uzmanı . . .

Hüseyin Murat Özkan

Dr. Öğretim Üyesi

Hüseyin Murat Özkan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini ardından GATA Psikiyatri Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. . . .

Alper Hasanoğlu

Dr. Öğretim Üyesi

Alper Hasanoğlu

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi lisans programını bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalında ihtisas yaptı. . . .

Ceylin Özcan

Dr. Öğretim Üyesi

Ceylin Özcan

Fransa’da Paul Valéry Üniversitesi’nde Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini mansiyon alarak tamamladı. 2015 yılında, Paris Diderot Sorbonne . . .

Dilara Demirpençe Seçinti

Uzm. Dr.

Dilara Demirpençe Seçinti

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra tıpta uzmanlık eğitimini yine aynı üniversitenin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve . . .

Ezgi Şen Demirdöğen

Dr. Öğr. Üyesi

Ezgi Şen Demirdöğen

Elif Bektaş Dayıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi

Elif Bektaş Dayıoğlu

bottom of page